Karta pobytu

Karta pobytu jest jednym z najważniejszych dokumentów dla cudzoziemców zamierzających dłużej przebywać na terytorium danego kraju. Jest to dokument potwierdzający legalny pobyt, udzielany przez odpowiedni urząd ds. imigracji. W tym artykule omówimy, czym jest karta pobytu, jakie są jej rodzaje, jak przebiega proces ubiegania się o nią i jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej posiadaniem. Sprawdź Biuro MAGFIN